Vi sammenligner for deg
Gratis og uforpliktende tjeneste
+47 40 00 51 60

Uno Ulykkesforsikring

Du kan ikke sikre deg mot at ulykker skjer, men om det skulle skje en ulykke kan du for kun 160 kroner i måneden sikre at du får ekstra økonomisk hjelp. Vi vet alle at konsekvensene av en ulykke kan være store, og med vår ulykkesforsikring vil du ha økt trygghet i hverdagen og få god hjelp om en ulykke rammer deg.

Når hjelper forsikringen deg?Hva hjelper forsikringen deg med?
Ervervsmessig uførhet over 50%1 000 000 kroner
Medisinsk invaliditet mellom 3% og 100% Prosentuell utbetaling av 1 000 000 kroner tilsvarende din invaliditetsgrad
Sykehusinnleggelse500 kroner per døgn
Benbrudd5000 kroner per ulykkesskade
Dødsfall1 000 000 kroner til dine etterlatte

For mer detaljert informasjon om forsikringen, inkludert begrensninger, se dokumentene nedenfor.

Vi trenger følgende fra deg: