Vanlig stilte spørsmål

 • For å søke kredittkort må du

 • Det kan være flere grunner til at du ikke får godkjent en søknad om kredittkort. Vanlige årsaker er

  • lav kredittscore
  • høy gjeldsgrad
  • manglende eller varierende inntekt
  • dårlig betalingshistorikk

  Har du havnet i en økonomisk vanskelig situasjon, kan du alternativt søke et omstartslån for å bli kredittverdig igjen.

 • Vanligvis tar det 1-2 uker fra du sender inn søknaden til du mottar kortet i posten. Velger du imidlertid en bank som tilbyr digitale eller virtuelle kort, kan du i prinsippet få kredittkort på dagen.

 • Det kan være flere grunner til at du ikke får godkjent en søknad om kredittkort. Vanlige årsaker er • lav kredittscore • høy gjeldsgrad • manglende eller varierende inntekt • dårlig betalingshistorikk

  Har du havnet i en økonomisk vanskelig situasjon, kan du alternativt søke et omstartslån for å bli kredittverdig igjen.