Vi sammenligner for deg
Gratis og uforpliktende tjeneste
+47 40 00 51 60

Vanlig stilte spørsmål

  • Alle myndige personer med registrert bostedsadresse i Norge, samt norsk fødselsnummer, telefonnummer og en e-postadresse kan søke om lån hos oss. Det vil bli utført en kredittsjekk av deg, og resultatet av denne sammen med søknadsopplysningene du oppgir vil avgjøre om du får lånet du ønsker eller ikke. Har du betalingsanmerkning vil du ikke kvalifisere for lån uten sikkerhet, men hvis banken kan ta sikkerhet i bolig kan vi forsøke å hjelpe deg med ditt finansieringsbehov likevel.

  • På lån uten sikkerhet i bolig kan du låne fra 10 000 - 500 000 kroner. Det viktigste er at du tar stilling til hvor mye du trenger, så avgjør banken hvor mye du kan få. Hver enkelt bank gjør en helhetsvurdering ut fra opplysningene du har oppgitt og kredittopplysningen de innhenter. Deretter fastsetter bankene hvor mye de kan gi deg i forbrukslån. Det er ingen fare å søke om for mye, bankene justerer beløpet til det de mener er et forsvarlig beløp for deg og din økonomi. Et lite tips: En medsøker, som ektefelle eller samboer, øker ofte sjansen for å få lånet innvilget og kan føre til at dere sammen får bedre vilkår.

    På lån med sikkerhet i bolig kan du låne opptil 10 000 000 kroner. Samme prinsipp gjelder her. Søk om det du trenger, så avgjør banken hvor mye du kan få.

  • Ja, det kan du. Dette vil som regel føre til at søknaden stiller sterkere hos bankene som vil øke sannsynligheten for at du får innvilget lån og til bedre vilkår. I søknad om lån, forbrukslån og refinansiering kan du selv legge til en medsøker. Søker du om boliglån kan du kontakte oss etter innsendt søknad for å inkludere en medsøker.

  • Det er mye å spare på å betale ned ekstra, eller innfri lånet i sin helhet før løpetidens slutt. Det er helt kostnadsfritt og noe du styrer selv.